ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

foreign

adjective