ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

formative

adjective