ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

fortuitous

adjective