ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

fragrant

adjective