ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

gingerly

adjective

gingerly

adverb