ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

healthful

adjective