ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

heartsick

adjective