ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

heedful

adjective