ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

imaginary

adjective