ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

impolite

adjective