ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

imprecise

adjective