ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

impressionable

adjective