ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

impure

adjective