ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

inauspicious

adjective