ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

incisive

adjective