ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

inclement

adjective