ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

indocile

adjective