ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

innovative

adjective