ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

inopportune

adjective