ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

insignificant

adjective