ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

intelligible

adjective