ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

intemperate

adjective