ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

interoperable

adjective