ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

inward

adjective

inward

adverb