ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

laudatory

adjective