ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

lengthways

adverb

lengthways

invariable