ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

likeable

adjective