ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

listless

adjective