ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

mirthful

adjective