ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

motionless

adjective