ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

mutable

adjective