ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

negligent

adjective