ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

nomadic

adjective