ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

odious

adjective