ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

odorous

adjective