ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

oomph

noun, nominative, singular

  Singular
Common case oomph
Possessive case -