ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

opportune

adjective