ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

opulent

adjective