ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

pointless

adjective