ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

predatory

adjective