ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

priggish

adjective