ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

quantitative

adjective