ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

rubicund

adjective