ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

senseless

adjective