ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

serrated

adjective