ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

serried

adjective