ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

severity

noun

  Singular Plural
Common case severity *severities
Possessive case severity's *severities'