ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

sincere

adjective