ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

slipshod

adjective