ონლაინ ლექსიკონი

Back

სიტყვის ფორმები

sprightly

adjective

sprightly

adverb